Lønn

Sammen legger vi opp et arbeidsmåte som tjener din bedrifts behov. Muligheten for at dine ansatte kan registrere timer er en løsning, eller vi sammen finner en annen løsning.

Vi tilbyr: Lønnsbearbeiding, lønnsutbetaling, reiseregning med utbetaling til ansatte, innrapportering a-ordningen for arbeidsgiveravgift og skattetrekk til offentlige myndigheter, refusjon av sykepenger, utarbeidelse og rapportering av lønns og trekkoppgaver.

Utover ovennevnte bistår vi i forbindelse med avtaler knyttet til opprettelse og avslutning av arbeidsforhold, samt annen rapportering til offentlige myndigheter.