Tjenester

Vi har fokus på å gi økt lønnsomhet for din bedrift.

Som følge av høy kompetanse og variert erfaring fra små og store foretak, privat og offentlige bedrifter, bistår vi innenfor ulike fagområder.

Det være seg ;

  • Økonomisjef til leie.
  • Web basert økonomistyring hvor din bedrift har løpende informasjon om økonomien i selskapet.
  • Lønnsomhetsutvikling – vi følger bedriften og kommuniserer om den løpende utvikling.
  • Rapportering – Vi avtaler hvordan det skal være for å få fokus på økt lønnsomhet.
  • Styrestøtte – med brei erfaring fra styrearbeid i ulike bransjer tilbyr vi styrestøtte for bedrifter.
  • Organisasjonsutvikling –  med kompetanse og erfaring fra prosesser i organisasjonsutvikling kan vi bidra innenfor dette felt til din bedrift.
  • Effektiv Regnskapsførsel i » skyen » – som autorisert regnskapsførerselskap tilbyr vi regnskapsførsel og økonomistyring for bedrifter.
  • Strategiutvikling – med bakgrunn fra blant annet som FRAM rådgiver for Innovasjon Norge i nærmere ni år og annen rådgivning innenfor Strategi ønsker vi å bidra for din bedrift.
  • Budsjettering –  for oss er det viktig å strekke seg etter ulike mål, da er blant annet resultatbudsjett og likviditetsbudsjett viktige hjelpemidler for å nå målene.