Om oss

Resultatutvikling AS er stiftet i 1997. Formåler er å være en bidragsyter til å gi økt lønnsomhet for bedrifter.

Med fokus på lønnsomhet bidrag vi med vår kompetanse som samtalepartner for daglig leder. I tillegg utfører vi ulike oppgaver innenfor området strategi og økonomistyring. Det være seg økonomisjef til leie, konsulentbistand inne økonomistyring, budsjettering, organisasjonsutvikling, strategiutvikling med mer.

Videre ivaretar vi regnskapsfunksjonen, lønnsfunksjonen, samt andre oppgaver for din bedrift samtidig som ledelsen i bedriften har full kontroll over økonomien.