Rådgivning

Vår rådgivning for din bedrift skal føre til en sunnere drift for fremtiden i et market som hele tiden er i endring.

Vår økonomiske kompetanse og bransjeinnsikt gjør at vi kan gjennomføre en kartlegging av nåsituasjonen for videre å foreslå tiltak og gjennomføring. Vårt mål er å være en bidragsyter til økt lønnsomhet. Vi følger gjerne bedrifter fra oppstart, og videre utvikling for fremtiden.

Vi tilbyr:

* Organisasjonsutvikling

* Rapportering mot budsjett

* Skatteplanlegging

* Strategi utvikling

* Finansiell rådgivning

* Styrestøtt/-arbeid

* Sparringspartner for ledelsen

* Prosjekt ledelse