Regnskap

Vi ønsker å være fleksible for våre kunder. Av den grunn tilbyr vi tjenester for kunder som ønsker løpende oppdaterte økonomiske oversikter og kunder som ønsker at vi skal ivareta alt fullt og helt.

Om ønskelig tilbyr vi Outsourcing av dine administrative oppgaver. I samarbeid med din bedrift tilpasser vi ditt behov. Det være seg hele ditt regnskap- og økonomiarbeid eller deler av det. Outsourcing vil frigjøre ressurser, noen som fører til at din bedrift vil få større fokus på selskapets virksomhet. Da vi er partner i Xledger kan bedriften ha full løpende økonomistyring og oversikt over regnskapet, kunde, leverandører med mer nettbasert.

Vi ønsker å nevne noen av våre tjenester:

Fakturering, her kan faktureringen gjennomføres  elektronisk.

Avstemming: Bankkonti kan avstemmes automatisk slik at tidsbruken reduseres.

Rapporter: Han kan blant annet nevnes Resultatutvikling, Balanseutvikling, Kundeoppfølging, Leverandøroppfølging, Nøkkeltallsvurdering etter behov, Prosjektregnskap, Avdelings regnskap.

Likningspapirer og Årsoppgjør er også noe vi gjennomfører for selskaper.

Utover ovennevnte står vi til tjeneste for eventuelle andre oppgaver.